A Benin bronze altar tableau or urhoto
A Benin bronze rattle-staff
A Benin animal bronze, "A panther is hunts an antelope"
A Benin hip mask
A Benin Bronze hip mask in shape of a panther
A Benin hip mask
A Benin Bronze hip mask
A Benin hip mask
A Dignitary, brass, lost mould casting, Benin
Benin bronze rattle stick
An early double-faced Benin bronze head
A fragmentary Yoruba Bronze